Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

ΑΔΕΔΥ: Ψεύδονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πως ζητήσαμε απόσυρση άρθρου για ΙΔΑΧ

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την απόσυρση, από το νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των διατάξεων που αφορούν στη μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ στο Δημόσιο. Όπως σημειώνει, ουδέποτε ζήτησε την απόσυρση του άρθρου για τη μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ, όπως διαρρέεται από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά βελτίωσή του.

«Σε κάθε περίπτωση, μας δημιουργεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια η διοχέτευση ανυπόστατων πληροφοριών που επιχειρούν να μεταθέσουν στην ΑΔΕΔΥ την ευθύνη για την απόσυρση των σχετικών διατάξεων. Τέτοιου είδους πρακτικές μάς δημιουργούν ανησυχία και για το μέλλον», υπογραμμίζει. Αναλυτικότερα η ανακοίνωση:

 Με αφορμή τις «καταγγελίες» που αφορούν στην απόσυρση από το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», των διατάξεων για τη μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ

και

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις «καταγγελίες» αυτές «κύκλοι του Υπουργείου διαρρέουν ότι η απόσυρση του εν λόγω άρθρου έγινε επειδή ζητήθηκε από την ΑΔΕΔΥ», επισημαίνουμε τα εξής:

Η ΑΔΕΔΥ. με το υπ’ αριθμ.πρωτ.73/24-3-2015 Υπόμνημά της προς τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής ζήτησε τη βελτίωση του εν λόγω άρθρου. Σε καμία περίπτωση την απόσυρσή του από το Νομοσχέδιο (επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα από το Υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ).

Το άρθρο αφαιρέθηκε από το Νομοσχέδιο με πρωτοβουλία του Υπουργείου και μάλιστα χωρίς προηγούμενη συζήτηση με τηνΑΔΕΔΥ.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό έχουμε ζητήσει από την Τρίτη, 7 Απριλίου 2015 συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γ. Κατρούγκαλο, προκειμένου να συζητηθεί ενδελεχώς.

Η συνάντηση αυτή προσδιορίστηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015.

Σε κάθε περίπτωση, μας δημιουργεί ιδιαίτερη δυσαρέσκεια η διοχέτευση ανυπόστατων πληροφοριών που επιχειρούν να μεταθέσουν στην ΑΔΕΔΥ την ευθύνη για την απόσυρση των σχετικών διατάξεων. Τέτοιου είδους πρακτικές μάς δημιουργούν ανησυχία και για το μέλλον.

Τέλος, τονίζουμε ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα επιμείνει να συμπεριληφθεί η μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ του Δημοσίου στο σχέδιο νόμου, αλλά και να γίνουν δεκτές οι επιπλέον προσθήκες και τροποποιήσεις που καταθέσαμε, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης με τους ίδιους τους εργαζόμενους που αφορά αυτή η διαδικασία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ*Παρατίθεται το απόσπασμα από το Υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ προς τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

Η ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών αποτελούσαν πάντα και αποτελούν βασικά αιτήματα του Δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.

Δυστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούμενων δεκαετιών οδήγησαν στην επέκταση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο, με δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους αλλά και στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Συνεπώς η πρόβλεψη για μετατροπή των θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων (Άρθρο 15 του νομοσχεδίου) είναι ένα θετικό βήμα στην παραπάνω κατεύθυνση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κρίνει σκόπιμο στους υπαλλήλους που θα μονιμοποιηθούν να δοθεί η δυνατότητα επιλογής. Αυτό σημαίνει όσοι θέλουν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν μέχρι τώρα και όσοι επιθυμούν να μπορούν να ενταχθούν στα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου.

Η διαδικασία μετατροπής των ΙΔΑΧ, επειδή υπάρχουν ΙΔΑΧ που θα υποστούν βλαπτική μεταβολή (υπάρχουν ΙΔΑΧ που θα χάσουν βαρέα ή ακόμη και την προβλεπόμενη αποζημίωση εάν αλλάξουν καθεστώς), θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο η προαιρετικότητα της ρύθμισης. Επίσης, ζητάμε τη διευκρίνιση ή και απαλοιφή της πρόβλεψης του άρθρου 1 «εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται¨, εφόσον δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς που δεν έχουν γενικά και ειδικά προσόντα (ECDL – ξένες γλώσσες κοκ) που προστέθηκαν σε μεταγενέστερα προσοντολόγια του ΑΣΕΠ από την εποχή που διορίστηκαν. Ακόμη, να είναι σαφές πως όσοι δεν γίνουν μόνιμοι για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απουσία προσόντων) θα παραμείνουν ΙΔΑΧ με το καθεστώς που είναι τώρα.

Τέλος, ζητάμε να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση:

1. Οι ΙΔΑΧ που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή μη.

2. Οι ΙΔΑΧ που εργάζονται από το 2009 στους Δήμους και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου με οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισμού μέχρι σήμερα.

πηγή: ergasianet

δημοσίευσε ...