Σάββατο 16 Μαΐου 2015

άρθρο 49 του ν.4325/2015 «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας»

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας» βάση του άρθρου 49 του νόμου 4325/2015, αναγνωρίζεται ότι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας πρέπει να καλύπτονται από προσωπικό με σχέση εργασίας Αορίστου χρόνου και όχι από προσωπικό ορισμένου χρόνου και έργου και προκειμένου να προσδιορισθούν οι ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα παράτασης των υπαρχουσών συμβάσεων και την επανασύναψη όσων έληξαν πρόσφατα (χωρίς να καθορίζει το «πρόσφατα») μέχρι το τέλος του 2015.
 Συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Σύμφωνα και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 103, οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου πρέπει να καλύπτονται από προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου. Προκειμένου να προσδιορισθούν ακριβώς οι ανάγκες του δημοσίου για προσωπικό καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να μελετηθεί, ενόψει και των διαθέσιμων πόρων, η καλύτερη μόνιμη λύση του θέματος, έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο μας η σχετική βουλευτική τροπολογία, της οποίας σκοπός είναι να ρυθμίσει προσωρινά την κατάσταση στον τομέα καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ή την επανασύναψη όσων έχουν λήξει πρόσφατα…..» 

Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΔΩ

δημοσίευσε ...