Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Ο νόμος για την αποκατάσταση των αδικιών με τις διορθώσεις του

Το ergasianet.gr ανάρτησε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών», με τις διορθώσεις που έγιναν μέχρι και την ώρα της ψήφισής του, προτού αυτό πάρει το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.

ΕΔΩ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

δημοσίευσε ...