Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος για τον ν.4325/2015 για την επαναφορά προσωπικού και την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων

Εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ), που αφορά την επαναφορά προσωπικού και την επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Η εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...