Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΑΣΕΠ για Προκήρυξη 1ΚΕ/2015: Εξαιρούνται οι διορισμένοι σε στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες των αδιορίστων του ΑΣΕΠ του ’98, προς τη διοίκηση της ανεξάρτητης Αρχής και το ΥΠΕΣ, και κατόπιν από παρέμβαση του υπουργείου στο ΑΣΕΠ, τροποποιήθηκε η σχετική ηλεκτρονική φόρμα της υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη 1ΚΕ/2015, συμπληρώνοντας ότι εξαιρούνται από την υποβολή αίτησης οι διοιρισμένοι στο Δημόσιο και οι ΙΔΑΧ του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ΝΠΔΔ.
Διαβάστε επίσης ΑΣΕΠ: 1Δ/2015 προκήρυξη για 121 θέσεις σε δήμους και Παρακαταθηκών

δημοσίευσε ...