Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Η εγκύκλιος για τον κλάδο των ΒΑΕ στους Ο.Τ.Α

Μετά τις κινηματικές παρεμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ και των εργαζομένων στους ΟΤΑ (μηχανοκίνητη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κατάληψη στο Γ.Λ.Κ. στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού), εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 και του άρθρου 1 του ν. 4342/2015.», για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τις εξαιρέσεις, από τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Γιώργο Χουλιαράκη

Στις εξαιρέσεις από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α ασφαλισμένοι στον κλάδο των Β.Α.Ε. «για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄78), δηλ. στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, τους εργάτες αφοδευτηρίων, τους εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών κλπ.»

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...