Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Η «φάμπρικα» των Ε.Δ.Ε δεν θα περάσει!

Το ΜΕΤΑ- ΟΤΑ με αφορμή την απόφαση του Δημάρχου Αλίμου κ. Κονδύλη  για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε) σε βάρος δύο συναδέλφων της δημοτικής αστυνομίας θέλει να δηλώσει τα εξής:..
Οι δύο συνάδελφοι απλά διατύπωσαν τις απόψεις τους, σχετικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την καθυστέρηση της διαδικασίας της κρίσης προϊσταμένων, κάτι που όχι μόνο ήταν υποχρέωσή τους, αλλά είναι και σύμφωνη με της διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Κονδύλη αντί να διορίζει τους προϊσταμένους του δήμου, οφείλει να αποστείλει τους φακέλους όλων των υπαλλήλων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα στο υπηρεσιακό συμβούλιο και να σταματήσει εν ήδη αντιπερισπασμού για οποιοδήποτε θέμα και μεροληπτικά να διατάσσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) για τρομοκράτηση και εκφοβισμό των υπαλλήλων προκειμένου να μην μπορούν να διατυπώνουν και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Οι εργαζόμενοι δεν εκφοβίζονται και δεν τρομοκρατούνται.

Καλούμε το Δήμαρχο Αλίμου κ. Κονδύλη  να ανακαλέσει την απόφαση του και να σταματήσει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. σε βάρος των συναδέλφων καθώς και να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος καλούμε το Δήμαρχο να προχωρήσει τη νόμιμη διαδικασία των κρίσεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων που μέχρι σήμερα είναι με τη διαδικασία της ανάθεσης.

Καλούμε τους εργαζόμενους να αντισταθούν και να αντιδράσουν στην αυταρχική και αντεργατική τακτική της Δημοτικής Αρχής, καθώς και να απομονώσουν αυτούς που βάζουν πλάτη για την εφαρμογή της. 

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / 1-2-2016 

δημοσίευσε ...