Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Χερσονήσου: Προσλήψεις Διοικητικών Υπαλλήλων από το «παράθυρο»

Έτσι εύκολα και με την ανοχή του κράτους εκμεταλλεύεται η πλειοψηφία των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους μνημονιακούς νόμους που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια αλλά συνεχίζει να εφαρμόζει και η σημερινή συγκυβέρνηση και έχουν σχέση με το δικαίωμα των αιρετών να ιδιωτικοποιούν με τον τρόπο τους υπηρεσίες των δήμων εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων σε βάρος των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας που θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό.

Την προσπάθεια προσλήψεων Διοικητικών Υπαλλήλων από το «παράθυρο» της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου Κρήτης καταγγέλλει με την παρακάτω ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Νομού Ηρακλείου Κρήτης.
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Στο άρθρο 5 της αριθμ. 39/4-1-2016 σύμβασης Δήμου Χερσονήσου με θέμα «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων Δήμου Χερσονήσου» (ΑΔΑ:63Ε3ΩΗΜ-ΔΙΨ) σελ 9, στο προσωπικό του Αναδόχου, περιλαμβάνεται «προσωπικό διοικητικής υποστήριξης 6 ατόμων».

Η όλη διαδικασία στηρίχθηκε στο άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138). Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, ισχύει ότι:

«Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών

  • συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
  • καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων.

ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.»

Τονίζονται τα εξής:

Πρώτη φορά στη δεκαετή ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χερσονήσου, σε Ιδιώτη, (2005-2015) συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση προσωπικό έξι (6) ατόμων διοικητικής υποστήριξης. Το προσωπικό αυτό είναι πέραν, του προσωπικού των τριών (3) ατόμων που ανέκαθεν, προβλεπόταν στη σύμβαση και ήταν επιφορτισμένο με την εποπτεία των εργασιών.

Τίθενται τα ερωτήματα:

  1. Ποιο είναι επακριβώς το αντικείμενο της εργασίας αυτού του προσωπικού, σε ποιο χώρο εργασίας παρέχεται η συγκεκριμένη υποστήριξη και τι σχέση έχει με τις υπηρεσίες καθαριότητας που ανατίθενται στον ιδιώτη;
  2. Ποιες νέες ανάγκες υποστήριξης υπηρεσιών καθαριότητας, προέκυψαν ανάμεσα στην προηγούμενη σύμβαση 2014 και την νέα σύμβαση 2015, που έρχεται να καλύψει η υπερβολικά αδικαιολόγητη αύξηση του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης από 3 σε 9 άτομα;
  3. Γιατί ο απαιτούμενος αριθμός (6) του προσωπικού δεν μεταβάλλεται με την εποχικότητα (όπως αλλάζει σχετικά π.χ εργατών, οδηγών) αφού το αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης έχει σχέση με τις υπηρεσίες καθαριότητας;

Είναι φανερό ότι επιχειρείται η έμμεση ιδιωτικοποίηση δημοτικών διοικητικών υπηρεσιών και η παράκαμψη κανονισμών ΑΣΕΠ προσλήψεων διοικητικού προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια, την ανακύκλωση, την ψηφοθηρική ομηρεία εργαζομένων και την ανεξέλεγκτη δαπάνη των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, αφού τελικά το αυξημένο κόστος της σύμβασης θα το πληρώσει ξανά ο δημότης! 

                                                                Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γιαλιαδάκης Κωστής
Αναστασίου Θεοφανή

δημοσίευσε ...