Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Δήμος Πάτρας: Νόμος είναι … η απευθείας ανάθεση σε Α.Ε!!!

Άκρως κατατοπιστική είναι η πάγια θέση της νομολογίας στο θέμα  των απ’ ευθείας αναθέσεων σε υπηρεσίες των ΟΤΑ.
H απευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία αναθέσεως, η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητώς από το νόμο, προς αποτροπή σοβαρού και επικείμενου κινδύνου ή όταν λόγω επείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σύμφωνα με τους κανόνες της μέσης ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η τακτική διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού.
Απαιτείται δε, να υπάρχει στο σώμα της σχετικής με την απευθείας ανάθεση αποφάσεως ειδική, επαρκής και σαφής αιτιολογία του επείγοντος χαρακτήρα με την παράθεση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία είναι απρόβλεπτα και έκτακτα και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
Στον Δήμο Πατρέων αφού αντικαταστάθηκαν έμπειρα στελέχη που  υπηρετούσαν   στην οικονομική  υπηρεσία, δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε Α.Ε. η λειτουργία μέρους των εργασιών του λογιστηρίου. Με πρόσχημα την «ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια» και την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστης οικονομικής πληροφόρησης.
Προφανώς οι εργαζόμενοι δεν είναι ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ή …αρεστοί και «συνεργάσιμοι».
Για να μη ξεφύγει και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καλλικράτη, που τόσο πολύ πολεμά, προκειμένου να παρέχει «άμεση και έγκυρη παροχή στατιστικών στοιχείων οικονομικού και διοικητικού περιεχομένου προς την Αιρετή Διοίκηση» ιδιωτικοποιεί με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ σε εταιρεία με «μεγάλη εμπειρία»  σε Δήμους, μνημονιακές υποχρεώσεις για να τις υπηρετήσει προφανώς καλύτερα.
Από το δήμαρχο Πάτρας κ. Πελετίδη, όπως και από άλλους Αριστερούς δημάρχους, θα περιμέναμε μια συνολική πολιτική και όχι μια φραστική αντίθεση και ανυπακοή στις μνημονιακές πολιτικές, που να μην εξαντλείται στην εκ του ασφαλούς διαφοροποίηση, αφού «…οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά στο πλαίσιο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα…», αλλά να κάνουν επιλογές που να αντιπαλεύουν συγκεκριμένα τις μνημονιακές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και να μην προχωρούν, εκεί που είναι στην ευχέρειά τους, στην λογική της πεπατημένης και της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες ή στην ικανοποίηση των πελατειακών τους υποχρεώσεων.
Ο δήμος Πάτρας πρέπει να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, να στηριχθεί στο έμπειρο προσωπικό του και να διεκδικήσει τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό.
Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ θα συνεχίσει μαζί με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα τους τον αγώνα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, για την κατάργηση παλιών και νέων μνημονίων, που χρησιμοποιούνται ως άλλοθι από τους αιρετούς και για δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στους δημότες.
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / 1-2-2016

δημοσίευσε ...