Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου και μόνιμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α.

anergiaΑκολουθώντας τις μνημονιακές επιταγές, με έγγραφό του, το υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα να του αποστείλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το τρέχον έτος. Όπως αναφέρει, «οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας για το έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2015... σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών».

Ενώ παρατείνεται μέχρι 31 Μάρτη η δυνατότητα που δόθηκε στους δήμους και στις περιφέρειες να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αιτήματα που αφορούν τον προγραμματισμό των άμεσων αναγκών τους σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικό για το τρέχον έτος, προκειμένου να προωθηθούν προς έγκριση στην επιτροπή ΠΥΣ 33/2006.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ, «λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της χωρικής τους αρμοδιότητας και τη νεοσύστατη δομή τους, αίρεται για τους ΟΤΑ β’ βαθμού ο περιορισμός των δέκα (10) θέσεων ανά φορέα».

ΕΔΩ το έγγραφο του ΥΠΕΣ. (έκτακτο προσωπικό)
ΕΔΩ το έγγραφο του ΥΠΕΣ. (μόνιμο προσωπικό)

δημοσίευσε ...