Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Επανέρχεται το εξάωρο στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών

Ανακοίνωση της Ε/Ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την επαναφορά του εξαώρου στο παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα πέντε τελευταία χρόνια, από την ψήφιση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 (αύξηση ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση από 30 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως) μέχρι και σήμερα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σταθερά, εκφράζοντας το σύνολο του Παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και όχι μόνο, τόνιζε ότι η αύξηση του ωραρίου δημιουργεί πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στην παρεχόμενη Προσχολική Αγωγή, θέτει εν αμφιβόλω το Δημόσιο και Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και τους μετατρέπει από χώρους αγωγής σε χώρους φύλαξης.
 
Η αύξηση του ωραρίου στο Παιδαγωγικό προσωπικό, συνδυαστικά και με άλλους παράγοντες που υφίστανται σήμερα στο χώρο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (έλλειψη πόρων, ακατάλληλα κτίρια και υποδομές, υπεράριθμα παιδιά, κ.λπ.) οδήγησαν αναπόφευκτα στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πέντε χρόνια μετά, ο αγώνας για την επαναφορά του ωραρίου του Παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο προηγούμενο καθεστώς (Π.Δ. 588/1988) δικαιώνεται. Κατοχυρώνεται ξανά το δικαίωμα των παιδιών σε Προσχολική Αγωγή ποιοτική, βασισμένη στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Αφαιρεί τα επιχειρήματα όλων εκείνων που θέλουν να μετατρέψουν τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σε χώρους φύλαξης και παιδότοπους, εξυπηρετώντας άλλους στόχους.

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στο Νομοσχέδιο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες Διατάξεις» ψηφίστηκε η επαναφορά του 6ώρου εργασίας στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8, παρ.2β, αναφέρεται: «Η παρ.1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 588/1988(Α΄ 284) επανέρχεται σε ισχύ». Δικαιώθηκε ένας μακροχρόνιος και επίπονος αγώνας που δεν θα πρέπει όμως να εφησυχάζει κανέναν.

Σε μια περίοδο όπου πολλά εργασιακά δικαιώματα αλέστηκαν στην «κρεατομηχανή» των νεοφιλελεύθερων πολιτικών η νίκη αυτή μας γεμίζει όλους με ελπίδα και δύναμη να συνεχίσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε πως κερδήθηκε μια μάχη, όχι όμως και ο πόλεμος.

Θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να εμποδίσουμε τα σχέδια εκείνων που μεθοδεύουν υπογείως την τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, την επέκταση λειτουργίας τους, την αλλαγή της προβλεπόμενης αναλογίας παιδιών-παιδαγωγών. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε κατάλληλες κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό, επαρκή χρηματοδότηση και φυσικά αναστολή της απαράδεκτης απαγόρευσης προσλήψεων προσωπικού που σε πολλές περιπτώσεις υπονομεύει την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικεί την πλήρη κατάργηση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 που προβλέπει αύξηση του ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως και την επαναφορά των 37,5 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως και στο υπόλοιπο προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο συντονισμένος και αλληλέγγυος αγώνας όλων των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων στο τέλος θα είναι νικηφόρος. Ο δρόμος όμως θα είναι μακρύς και ανηφορικός. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενωτικά και αποφασιστικά θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και το επόμενο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που επιχειρείται η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

δημοσίευσε ...