Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

320 χιλιάδες ''πρόλαβαν'' να πάρουν φάρμακα, οι υπόλοιποι ''το χέρι στην τσέπη''

"κλεμμένο" από : ygeionomikoi.gr

Ρεκόρ εκτέλεσης συνταγών σημειώθηκε χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή, καθώς οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ σπεύδουν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, διότι από αύριο Σάββατο οι φαρμακοποιοί σταματούν τη χορήγησή τους με πίστωση.Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνταγών που καταχωρήθηκαν στο σύστημα τής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χθες και σήμερα, ξεπέρασε κάθε όριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Χθες καταχωρήθηκαν περίπου 590.000 συνταγές συνολικά, από τις οποίες 270.000 συνταγογραφήθηκαν από τους γιατρούς και 320.000 εκτελέστηκαν από τους φαρμακοποιούς. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 10.00 π.μ. οι καταχωρήσεις υπερέβησαν τις 1.100 το λεπτό, ενώ σήμερα στο διάστημα μεταξύ 10.00 π.μ. - 11.00 π.μ., ο αριθμός που καταχωρήθηκε ξεπέρασε τις 75.000 συνταγές, δηλαδή 1.250 συνταγές ανά λεπτό.

Σε μια προσπάθεια παράλληλα η Διοίκηση του καταρρέοντος ΕΟΠΥΥ να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα προβλήματα που θα προκύψουν από την αναστολή πίστωσης από τους φαρμακοποιούς και την επίσχεση των γιατρών, ανακοινώνει ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν τα χρήματα που κατέβαλλαν για εξετάσεις αφού βεβαίως τους παρακρατηθεί το χαράτσι του 15%. 

Είναι προφανές ότι από Δευτέρα θα δούμε ουρές να σχηματίζονται για την είσπραξη των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι, όσοι βεβαίως είχαν τα χρήματα για να τις πραγματοποιήσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ ο οργανισμός ενέκρινε την απόδοση δαπάνης κοστολογημένων παρακλινικών εξετάσεων απευθείας στους ασφαλισμένους με παρακράτηση συμμετοχής τους 15%, εφόσον ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος ή ο οικείος σύλλογος εργαστηριακών γιατρών, έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση τού ΕΟΠΥΥ.

Η πληρωμή θα γίνεται με υποβολή από τον ασφαλισμένο τού παραπεμπτικού τού θεράποντα γιατρού, με το είδος των αναγκαίων εξετάσεων και την εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών τού εργαστηρίου ή του εργαστηριακού γιατρού, με τη συνολική αξία των εξετάσεων αυτών.

Για χειρόγραφα παραπεμπτικά, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις τού κανονισμού παροχών τού ΕΟΠΥΥ, απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού, ενώ δεν θα αποδίδεται κανένα ποσό για μη κοστολογημένες εξετάσεις.

δημοσίευσε ...