Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Η λίστα των μέτρων της σφαγής ....

Αυτή είναι από πληροφορίες η λίστα της σφαγής που σχεδιάζει η εγχώρια και η ξένη τρόικα να εφαρμόσει ...

αν δεν τους σταματήσεις, δεν θα σταματήσουν!!!
 ΤΑ ΜΕΤΡΑ 2013- 2014
   
Περικοπές
σε εκατ ευρώ

 

1 Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα 1247
   
25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες Υπουργείων κλπ 750
   
Ηλεκτρονικές προμήθειες στο Δημόσιο 104
   
Πλήρης εφαρμογή σύζευξης 35
   
Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ 300
   
Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών 375
   
Πλήρης εφαρμογή του σύζευξις 35
   
Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών 47
   
50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων 21
   
Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων 17

2 Τοπική Αυτοδοίκηση 735

   
Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων 18
   
Μεταρρύθμιση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης (ΣΔΙΤ) 20
   
Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων 30
   
Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή 45
   
Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας 25
   
Μείωση ΚΑΠ 60
   
Μείωση ΣΑΤΑ / Εθνικού ΠΔΕ 150
   
Ισοσκελισμός εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες 150
   
Δημοτική Ενημερότητα 10
   
Φωτοβολταϊκά σε 500 σχολεία 18
   
Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Ανοιχτών Δημοσίων χώρων 35
   
Μονάδες αφαλάτωσης 7
   
Φωτοβολταϊκά σε ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποδοθεί 45
   
Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 115

3 Μισθολογική δαπάνη 1321
   
Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων 360
   
Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) 128
   
Μείωση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων 339
   
Εργασιακή εφεδρεία 167
   
Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε σώματα ασφαλείας 165
   
Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση 86
   
Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ 75
   
Νέο μισθολογικό καθεστώς για τους υπαλλήλους της Βουλής 13

4 Συντάξεις 4598

   
Περικοπή δώρων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις (όλες) 2240
   
Μειώσεις αθροίσματος συντάξεων κυριων και επικουρικών άνω των 1000€ (1000€ – 1500€: 2%, 1500-2000€: 5%, 2000€+:10%) 640
   
Εξορθολογισμός εφάπαξ 2013 – 2014 211
   
Εξορθολογισμός εφάπαξ (δεύτερη φάση) 402
   
Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών 300
   
Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους 336
   
Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια 400
   
Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων για την βασική σύνταξη από 4.500 στα 6.000 30
   

Μείωση της σύνταξης ανύπαντρων θυγατέρων, μέσω καθορισμού ανώτατου ορίου 720 ευρώ 39

5 Προνοιακά επιδόματα 940

   
Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων 352
   
Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας 272
   
Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας 94
   
Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους 26
   
ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών 114
   
Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας 50
   

Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας 30
   
Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς 82
   
Εισαγωγή στήριξης ανεργίας -36
   
Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ -35
   
Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος -20

6 Υγεία 1387
   
Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη 800
   
Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ 195
   
Μείωση δαπανών νοσοκομείων για φάρμακα (γενόσημα) 111
   
ΣΔΙΤ και Ιατρικός Τουρισμός 150
   
Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ 100

7 Άμυνα 517
   
Μετάθεση πληρωμής εξοπλιστικών προγραμμάτων 437
   
Κλείσιμο στρατοπέδων 32
   
Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες 35

8 Παιδεία  389
   
Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ 40
   
Μείωση στις προμήθειες συγγραμμάτων 34
   
Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές 65
   
Μείωση προσωπικού σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 22
   
Αύξηση ωρών διδασκαλίας κλπ 145
   
Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερικών υπηρεσιών 30
   
Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς 50

9 Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ 274

   
Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ και μείωση λειτουργικών δαπανών 179
   
Αύξηση εισιτηρίων κατά 25% 40
   
Πώληση ζημιογόνων περιφερειακών δραστηριοτήτων 5
   
Μείωση επιχορηγήσεων τακτικού προϋπολογισμού 50

10 Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 450
   
Αύξηση αμοιβής για αγωγές 100
   
Μείωση επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες από 11% σε 7% 121
   
Μείωση φορολογικών δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα 229

δημοσίευσε ...