Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Προσόντα και προϋποθέσεις για Εξωτερικοί Φύλακες και φύλαξης καταστημάτων κράτησης

Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερόμενων στο άρθρο 81 του ν.4172/2013, στους κλάδους ΔΕ εξωτερικής φρούρησης και ΔΕ φύλαξης των καταστημάτων κράτησης.

δημοσίευσε ...