Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

17 Νοεμβρίου 1973 : ΛΑΕ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΑΣ 1973 ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2011 ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
@ναρτήθηκε από: 
"timeo Danaos et dona ferentes"
  Β.Γ

δημοσίευσε ...