Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Μνημονιακή εφεδρεία και μετατάξεις στο προσωπικό των Δήμων

"κλεμμένο" από : http://www.ethnos.gr
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσλήψεις τέλος σε δήμους με χρέη

Αναχρηματοδότηση των δανείων με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και μείωση των επιτοκίων περιλαμβάνει το σχέδιο του υπ. Εσωτερικών, που μπήκε σε εφαρμογή

Οι ανάγκες στην καθαριότητα των δήμων θα καλυφθούν με τις μετατάξεις προσωπικού από γειτονικούς δήμους
 
Σαρωτικές ενδοδημοτικές μετακινήσεις προσωπικού, καθώς και δραστικός περιορισμός δαπανών και προσλήψεων θα είναι τα μέτρα από το 2012, με τα οποία θα επιδιωχθεί από το υπουργείο Εσωτερικών η οικονομική ανάκαμψη των ΟΤΑ που βρίσκονται στο "κόκκινο". Η σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Χ. Καστανίδη, που έχει υπογραφεί από τις αρχές Οκτωβρίου, τέθηκε ήδη σε εφαρμογή και δεκάδες δήμοι έχουν καταθέσει αιτήσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να αναχρηματοδοτήσουν τα δάνεια που έχουν συνάψει και να μειώσουν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής θα φτάνει τα 25 έτη και θα υπάρχει μείωση του επιτοκίου, που σήμερα υπολογίζεται σε 5,9%. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων στους δήμους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή ο Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ για όσους δήμους αξιολογηθούν ότι βρίσκονται στο "κόκκινο" ή για όσους επιθυμούν εθελοντικά την οικονομική τους εξυγίανση.
 
Οι πρώτοι
Οι υπερχρεωμένοι ΟΤΑ, οι οποίοι σε πρώτη φάση υπολογίζονται σε 10-15 δήμους ανά την επικράτεια, θα ρυθμίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και θα διακανονίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς ιδιώτες με στόχο να επιτύχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2012.
Θα τεθούν, όμως, υπό τον έλεγχο της νεοσυσταθείσας Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον γενικό διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας.
 
 
Ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης
Η Ελεγκτική Επιτροπή θα ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία των υπερχρεωμένων ΟΤΑ σύμφωνα με τα ειδικά προγράμματα εξυγίανσης που θα συνταχθούν ανά δήμο. Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός δαπανών, αλλά και προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων.
Από τις αρχές του 2012 αναμένεται να ξεκινήσουν οι ενδοδημοτικές μετατάξεις και αποσπάσεις προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των υπερχρεωμένων ΟΤΑ.


Αφού ολοκληρωθεί το μέτρο της "προσυνταξιοδοτικής" εφεδρείας, με το οποίο θα τεθούν εκτός εργασίας όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είναι τουλάχιστον 53 ετών, θα ακολουθήσει η καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που θα καλυφθεί από μετατάξεις υπαλλήλων μεταξύ όμορων δήμων ή δήμων που ανήκουν στην ίδια περιφερειακή ενότητα, κατ' αρχήν εθελοντικά και κατόπιν με υποχρεωτική μορφή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας, όπου μετά τη συνένωση καταγράφει υψηλό μισθολογικό κόστος στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί και αναμένεται να μετακινήσει προσωπικό καθαριότητας σε γειτονικούς δήμους.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ειδική ελεγκτική επιτροπή σε ρόλο τρόικας
Οι δήμοι ή οι περιφέρειες θα συμφωνήσουν για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων μέχρι το 2014
Τεχνική βοήθεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και "σφιχτό" οικονομικό έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή που θα διαδραματίσει ρόλο "τρόικας", θα επιβληθεί στους ΟΤΑ που θα τεθούν υπό οικονομική επιτήρηση. Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης θα ενταχθούν οι δήμοι που οι δόσεις των δανείων ξεπερνούν το 20% των ετήσιων εσόδων, το συνολικό χρέος τους υπερβαίνει τα έσοδα που έχουν κάθε χρόνο από δημοτικά τέλη και την κρατική επιχορήγηση ή έχουν αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού το 2012 , δηλαδή να εξισώσουν τα έσοδα με τις δαπάνες.
Οι δήμοι ή οι περιφέρειες που θα ενταχθούν εθελοντικά ή υποχρεωτικά σε πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης θα υπογράψουν αντί "Μνημονίου" ένα επιχειρησιακό σχέδιο εξόδου από την κρίση και θα συμφωνήσουν με την Ελεγκτική Επιτροπή για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων μέχρι το 2014. Στα μέτρα αυτά μπορούν να περιληφθούν ο δραστικός περιορισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή των κονδυλίων δημοσιότητας, η μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε γειτονικούς δήμους, ο μηδενισμός των προσλήψεων μόνιμων και συμβασιούχων κ.τ.λ.
Η παρακολούθηση των μετακινήσεων του προσωπικού στους δήμους, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται από ειδική ομάδα εργασίας. Μέρος ή το σύνολο των εσόδων που θα έχει ο υπερχρεωμένος δήμος θα δεσμεύονται για την αποπληρωμή των δόσεων του νέου δανείου που θα έχουν συνάψει με στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος εξυγίανσης.
Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τριμηνιαίες υποδείξεις γεγονός που σημαίνει ότι θα αναγκάζονται, στην περίπτωση που το πρόγραμμα παρουσιάζει υστερήσεις, να επιβάλλουν αυξήσεις στους δημοτικούς φόρους, νέα δημοτικά τέλη ακόμα και καταργήσεις νομικών προσώπων προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

----------------------------------------------------
@ναρτήθηκε από:
"timeo Danaos et dona ferentes"                              
   Β.Γ

δημοσίευσε ...