Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 18/11/2011

           ΣΩΜΑΤΕΙΟ                  ΠΕΙΡΑΙΑΣ:  18 / 11 / 2011
ΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         
 & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ        Αρ. Πρωτ.: 38
     ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                         
          ΡΕΤΣΙΝΑ 45
       18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ             Προς : Μέλη Σωματείου
  ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2104194499                                    
 Email:somedp@yahoo.gr
    ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.             
                                                
                                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,
μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρου Νταβέλη από την θέση του Προέδρου, λόγω συνταξιοδότησης, παραμένοντας όμως στο Δ.Σ. ως μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προχώρησε σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να γίνει ανασύσταση του Προεδρείου.
Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 9.00π.μ. πραγματοποιήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την ανάδειξη νέου Προεδρείου, με παρόντα όλα τα μέλη του.
Αφού αποδέχτηκε ομόφωνα το Δ.Σ. την παραίτηση του Αλέξανδρου Νταβέλη από τη θέση του Προέδρου, λόγω συνταξιοδότησης, προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία για να αναδείξει νέο Προεδρείο. Η μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε ανάδειξε τα παρακάτω μέλη στις αντίστοιχες θέσεις.

Για την θέση του Προέδρου με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Ξύγκος ύστερα από πρόταση του Βασίλειου Αυγουλέα.

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό αναδείχθηκε ο Δημήτριος Σαρέλας ύστερα από πρόταση του Αλέξανδρου Νταβέλη.

Για την θέση του Αντιπροέδρου με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Νταβέλης, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Αναπληρωτή Γραμματέα Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Δημήτριου Σαρέλα.

Για την θέση του Γραμματέα Οικονομικών με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό αναδείχθηκε ο Βασίλειος Αυγουλέας, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων ύστερα από πρόταση του Κωνσταντίνου Ξύγκου.

Για την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με ψήφους 5 υπέρ και 2 λευκά αναδείχθηκε ο Ηλίας Βέργος ύστερα από πρόταση του Αλέξανδρου Νταβέλη.
                        
       Μέλη παρέμειναν οι Βασίλειος Γκιτάκος και Δημήτριος Τσιάκαλος.

Για το Δ.Σ.

    Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

      Κων. Ξύγκος                      Δημ. Σαρέλας

δημοσίευσε ...