Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Απεργούν και απέχουν της «αξιολόγησης» οι μηχανικοί του Δήμου Αθήνας

Ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών Υπαλλήλων Δήμου Αθήνας
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών Υπαλλήλων Δήμου Αθηναίων, σε έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2014, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τη συμμετοχή του στην απεργία – αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία αξιολόγησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014) που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.
  2. Την υπογραφή από τα μέλη του συλλόγου μας του σχετικού κειμένου διαμαρτυρίας που συντάχθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Μετά τη λήψη αυτών των αποφάσεων υπογράφηκε το ανωτέρω κείμενο απ’ όλα τα παρευρισκόμενα μέλη στη συνέλευση. Το προεδρείο ανέλαβε την ευθύνη της συγκέντρωσης των υπογραφών και από τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου.

Καλούμε τα υπόλοιπα σωματεία του Δήμου Αθηναίων να προχωρήσουν σε ανάλογες ενέργειες, ώστε να ανατραπεί στην πράξη η προσχηματική αξιολόγηση.

Η ΠPOEΔPOΣ                           Η ΓENΙΚΗ ΓPAMMATEAΣ                                            
ΦΑΝΗ ΚΑΒΑΛΛΑ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

δημοσίευσε ...