Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή των παιδιών σε κατασκήνωση

Ανακοίνωση της ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ στους Συλλόγους – Μέλη της για την συμμετοχή των παιδιών των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΥΔΚΥ σε κατασκηνώσεις.
Η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. του Ι.Κ.Α. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για τηνφιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2014,  συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

 Όσοι εργαζόμενοι, είναι ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Α΄ κατασκηνωτική περίοδο) μπορούν από την ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως την ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Για τη Β΄ κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα κατατίθενται από την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και για την Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο από την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σ’ αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  1. Αίτηση (η οποία χορηγείται από τις Υπηρεσίες) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της κατασκήνωσης και η επιλογή της κατασκηνωτικής περιόδου (Α΄, Β΄ και Γ΄).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο, για το κάθε παιδί και του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.
  4. Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού για τη συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2008.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Ι.Κ.Α. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση. Αλλαγή που αφορά την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο που έχει δηλωθεί δεν θα γίνεται δεκτή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

δημοσίευσε ...