Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Oι εργαζόμενοι στο Δήμο της Αθήνας,xωρίς γάλα, εμβολιασμούς και ατομικά μέσα προστασίας .

Με τη νομιμότητα να την χρησιμοποιεί a la cart και όπου τον διευκολύνει προκειμένου να υλοποιεί τις κυβερνητικές επιλογές λειτουργεί ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης. Έχει δεχθεί τους ελεγκτές – επιθεωρητές στο δημαρχείο για την διενέργεια του προσχηματικού επανέλεγχου της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου σε βάθος εικοσαετίας με επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων, προφασιζόμενος την νομιμότητα, αλλά στα νόμιμα αιτήματα των εργαζομένων για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία τους, «σφυρίζει» αδιάφορα.

Σχετική είναι η παρακάτω ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν προς του αρμόδιους υπουργούς, μετά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων σε ευαίσθητες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων όπως η καθαριότητα, το νεκροταφείο και τα συνεργεία.

 Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

-Εσωτερικών

Θέμα: Ο Δήμος Αθήνας δεν χορηγεί στους εργαζόμενους του τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, που προβλέπονται από νόμους και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που προσκόμισε η Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών (Α.Π. 371704, ημ. 24/09/2014) σε σχετικό αίτημα του Ανεξάρτητου Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Α.Π. 367643/ημ. 22/09/2014), οι εργαζόμενοι δεν έχουν προμηθευτεί τις ποσότητες γάλακτος που δικαιούνται στον προσήκοντα χρόνο βάσει της ΚΥΑ 53361/2006, (ΦΕΚ 1503 Β/11.10.2006) από το 2011, ενώ χρόνια προβλήματα υπάρχουν και στην χορήγηση των Ειδών Ατομικής Προστασίας.

Αναφορικά δε με τον εμβολιασμό των εργαζομένων, από την απάντηση των υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων στην καθαριότητα και στα κοιμητήρια δεν έχει εμβολιασθεί. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 1.418 εργαζομένων στην καθαριότητα έχουν εμβολιασθεί για τέτανο 499 και 77 άτομα για Ηπατίτιδα Β. Από τους 117 εργαζόμενους στα κοιμητήρια έχουν εμβολιασθεί για τέτανο 21 άτομα ενώ κανείς δεν έχει εμβολιασθεί για Ηπατίτιδα Β.

Επειδή, είναι απαράδεκτο να μην παρέχεται στους εργαζόμενους του Δήμου Αθήνας το γάλα που δικαιούνται, το οποίο μάλιστα για τους λόγους που χορηγείται θα πρέπει να καταναλώνεται αυθημερόν.

Επειδή, είναι επίσης απαράδεκτο να μην παρέχονται ούτε τα βασικά μέσα προστασίας στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, στα νεκροταφεία και στα συνεργεία παρά το γεγονός ότι βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της θέσης εργασίας τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν, προκειμένου να τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι νόμιμες υποχρεώσεις του Δήμου Αθήνας για τον εμβολιασμό και την χορήγηση γάλακτος και μέσων για την προστασία των εργαζομένων;
Οι ερωτώντες βουλευτές: Στρατούλης Δημήτρης, Γεροβασίλη Όλγα

δημοσίευσε ...