Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Το ΦΕΚ με τα κριτήρια των προς μετάταξη / μεταφορά υπαλλήλων και των διοριστέων ΑΣΕΠ 2009

Οι δύο υπουργικές αποφάσεις Κατρούγκαλου για τον «Καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/2015 (Α ́ 47), των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» και τον «Καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμό των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α ́ 47)».

δημοσίευσε ...