Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία επαναφοράς σχολικών φυλάκων

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία επαναφοράς των σχολικών φυλάκων παρέχει το υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με έγγραφό του προς τους δήμους. Το υπουργείο καλεί τους δήμους για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων μέχρι την Πέμπτη 18/6, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για την έκδοση της προβλεπόμενης Διαπιστωτικής Απόφασης.
Το έγγραφο φέρει την ένδειξη του «εξαιρετικά επείγοντος» και αναφέρει ότι για την επαναφορά τους στην υπηρεσία, με βάση τον πρόσφατο ν.4325/2015 («νόμος Κατρούγκαλου»), οι δήμοι θα πρέπει μετά την κατάταξή τους με απόφαση του δημάρχου στην επανασυσταθείσα θέση, να εγγράψουν τους υπαλλήλους αυτούς στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και να αποστείλουν τα στοιχεία στο υπουργείο Εσωτερικών. Οι δήμοι πρέπει συγκεκριμένα να καταγράψουν τα στοιχεία των υπαλλήλων, το βαθμό, το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ανήκει, καθώς και τον αριθμό της απόφασης του δημάρχου με την οποία κατατάσσεται κάθε υπάλληλος στην επανασυσταθείσα θέση.

ΕΔΩ η εγκύκλιος 

ergasianet.gr

δημοσίευσε ...