Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ: Παιδικές Κατασκηνώσεις – Δικαιολογητικά - Προθεσμίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Σχετικά με την αποστολή παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2015, σας γνωρίζουμε ότι:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2001 έως 31-12-2009.
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις κατά το θέρος του έτους είναι:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
  2. Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
  3. Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται από οτν άμεσα ασφαλισμένο. Διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια αρχή.
Τα χρονικά διαστήματα που θα υποβληθούν αιτήσεις είναι:
  1. Για τη συμμετοχή παιδιών Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 09.06.2015 έως και 12.6.2015
  2. Για την Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο το χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως και 26.06.2015
Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει, τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.
Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38 – Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών. Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 8809541, 210 8809542 & 210 8809544.
Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών.
Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015)
Πληροφορίες: Τμήμα Παροχών, Ηπείρου 38, 104 33 Αθήνα, Τηλ. : 2108809541-542-544, e-mail : paroxes@opad.gr

δημοσίευσε ...