Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Εισβολή στα γραφεία του ΜΕΤΑ με στόχο την τρομοκράτηση

Επίθεση δέχτηκαν τα γραφεία του ΜΕΤΑ από γνωστούς – αγνώστους, με στόχο τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και τρομοκράτησης για την υποστολή των αγώνων από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «εισβολείς», εκτός από τις φθορές στις εισόδους των γραφείων, δεν «απαλλοτρίωσαν» τίποτα από τον εξοπλισμό, θέλοντας προφανώς να περάσουν μήνυμα κατατρομοκράτησης των μελών και στελεχών του ΜΕΤΑ.

Επισημαίνουμε ότι η ενέργεια αυτή γίνεται σε μια περίοδο που το ΜΕΤΑ δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, επειδή πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια, υπερασπιζόμενο τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα.


Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι αυτές οι ενέργειες δεν μας τρομοκρατούν. Αντιθέτως, δυναμώνουν τη θέλησή μας να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων.

Η τρομοκρατία δε θα περάσει.δημοσίευσε ...