Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Ρεαλιστικοί, ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί οι προϋπολογισμοί των Δήμων σύμφωνα με το Υπ.Εσ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1621/Β/31-07-2015) παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το 2016 που βάση της ΚΥΑ θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί.
Στην ΚΥΑ υπογραμμίζεται ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγραφούν μόνο δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν. Τονίζεται δε ιδιαίτερα «η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα». Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες που πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες σε σχέση με το 2015, όπως δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, επιχορηγήσεις φορέων.
 Η ΚΥΑ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...