Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Κοινωφελής Εργασίας: Το «ίδιο βιολί» και από τη νέα κυβέρνηση.

Με αφορμή την υλοποίηση και απ' τη νέα κυβέρνηση του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας», το οποίο χρησιμοποιήθηκε απ' όλες τις προηγούμενες για να αλώσουν τις εργασιακές σχέσεις, να ανακυκλώνουν την ανεργία και να καταργήσουν τις ΣΣΕ, το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ συνεχίζει να βρίσκεται απέναντι και να διεκδικεί σταθερή εργασία, μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών και εφαρμογή της αρχής για ίσες αμοιβές, ίδια δικαιώματα και εφαρμογή των ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, ακόμη και αυτής της κουτσουρεμένης, που έπρεπε να είχε αλλάξει, αλλά δεν άλλαξε δυστυχώς ακόμα.
Ακόμη όμως και στην πρόσφατη παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για το παράνομο της απασχόλησης των εργαζομένων της κατηγορίας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, του προγράμματος στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, το υπουργείο επιμένει με «βελτιώσεις» αμφίβολης μάλιστα τήρησης, με την επισήμανση να κατατίθεται εγγράφως στον επιβλέποντα φορέα από τον ωφελούμενο η αποδοχή ή όχι της θέσεως εργασίας στην ειδικότητα Υ.Ε. «Γενικών Καθηκόντων»-Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα.

Οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου αφενός παραγνωρίζουν την παράμετρο, που ήδη εφαρμόζεται από δημοτικές αρχές, οι εργαζόμενοι να πέφτουν θύματα εκβιασμού «ή υπογράφεις ή φεύγεις», αλλά πρωτίστως επιχειρούν μέσω του «εθελοντισμού» η εργασία να μετατραπεί σε εκμετάλλευση, παρακάμπτοντας τη νομοθεσία.

Θα περιμέναμε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. που έχει την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» να απαντήσει επί της ουσίας στην παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και όχι να στέλνει «διευκρινήσεις» στην ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της για το πώς θα νομιμοποιηθεί η εκμετάλλευση.

Η απασχόληση των εργαζομένων της κατηγορίας YE γενικών καθηκόντων στις υπηρεσίες της καθαριότητας μπορεί να αποτελεί βούληση της πλειοψηφίας των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με αυτόν τον τρόπο βολεύονται χωρίς κανένα αντίτιμο, ωστόσο οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων δεν αντιμετωπίζονται με πρόσκαιρα μέτρα εκμεταλλευομένων εργαζόμενων ολιγόμηνης διάρκειας. Αντίθετα διευκολύνουν τους στόχους της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ για απαξίωση των υπηρεσιών και την εκχώρηση τους σε ιδιώτες, σε βάρος των εργαζομένων και των δημοτών.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ συνεχίζει την πάλη μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα για σταθερή και μόνιμη εργασία και είναι αντίθετο με κάθε μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας, ενώ προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι εφαρμόζεται με την ίδια συνέπεια το μνημονιακό πρόγραμμα της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, ακόμα και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά υπακούουν σε μια ακραία νεοφιλελεύθερη εμμονή για τη μείωση του κράτους και την εκχώρηση των πάντων στους ιδιώτες!

Καλούμε την κυβέρνηση, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τα προγράμματα «κοινωφελούς εργασίας» υλοποιούνται για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αντί κάποιοι υπουργοί της να κουνούν προκλητικά το δάκτυλό τους στο συνδικαλιστικό κίνημα για να υποστηρίξει την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, να υπερασπίσει τις υπάρχουσες, καθώς και το δικαίωμα των εργαζομένων για ίσους όρους αμοιβής και εργασίας, χωρίς να θέτει διακρίσεις και να δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων.

ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / 3-8-2015

Το έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τους αρμόδιους φορείς ΕΔΩ

οι "διευκρινήσεις" του Υπ. Εργασίας ΕΔΩ

δημοσίευσε ...