Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Τροπολογία για παράταση του «Βοήθεια στο Σπίτι» και το 2016

Μετα την κατάληψη ήρθε η ... τροπολογία !

Τροπολογία που στόχο έχει τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την απρόσκοπτη και ουσιαστική υλοποίηση του ως άνω προγράμματος αρχικά έως 31.12.2015., αλλά και για το 2016, κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ενσωματώθηκαν στην τροπολογία προκύπτει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΑΚΑΓΕ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών και από το ΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα έως το τέλος του έτους, το πρόγραμμα για να συνεχιστεί απαιτούνται επιπλέον δαπάνη ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Αυτή επιμερίζεται ως εξής: α) Από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), 2,7 εκατ. ευρώ.

β) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 300 χιλ ευρώ.

γ) Από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών,1,2 εκατ. ευρώ.

δ) Από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 800 χιλ. ευρώ.

Επίσης, για το 2016 η χρηματοδότηση για τη συνέχιση του προγράμματος θα προέλθει από τις εξής πηγές:

α) Από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), έως 40 εκατ ευρώ.

β)Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , έως 5 εκατ. ευρώ.

γ) Από την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), έως 14 εκατ ευρώ.

δ) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, έως 1 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται στην τροπολογία παρατείνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως τις 31.12.2106 και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στο πρόγραμμα αυτό. Όμως οι συμβάσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Στην ίδια τροπολογία, δίνεται παράταση από την 1.1.2016 έως και 30.6.2016, στο πρόγραμμα που αφορά τις «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».

Το πρόγραμμα αυτό, θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος τους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εργασίας.

Επίσης στην τροπολογία, επιχειρείται να ρυθμιστεί το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος, το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας.

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι παρακρατούνται οι πιστώσεις που αφορούν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα από δήμους που θέλουν έτσι να καλύψουν διάφορες οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές, τονίζεται ότι αυτές δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.
Στοιχεία από : www.dikaiologitika.gr

δημοσίευσε ...