Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Μειώσεις 15%-30% στις συντάξεις - Ολόκληρη η πρόταση του υπ. Εργασίας για τη νέα ασφαλιστική «μεταρρύθμιση»

Στη δημοσιότητα, έδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την πρότασή του – προσχέδιο για τη νέα ασφαλιστική «μεταρρύθμιση». Πρόκειται για ένα κείμενο 170 σελίδων με 64 άρθρα (σ.σ.: έγινε σε συνεργασία με τους... Γάλλους). Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει ποσοστά αναπλήρωσης από 0,8% έως 2% για τους συνταξιούχους και Εθνική Σύνταξη στα 384 ευρώ. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης φέρνουν... μειώσεις που ξεκινούν από το 15% για τις συντάξεις άνω των 750 ευρώ και φτάνουν το 30% για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλότερο μισθό.

Επιπλέον, ανάλογα με το άθροισμα των συντάξεων αλλά και το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων καθορίζεται και το ΕΚΑΣ –από 57 έως 230 ευρώ. Το προσχέδιο του νομοσχεδίου προβλέπει και τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, το οποίο, όπως αναφέρεται, θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη «χάραξη των πολιτικών της Πολιτείας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας».

Ειδικότερα:

Προβλέπονται μεγάλες μειώσεις και στις κύριες συντάξεις για όλους όσοι συνταξιοδοτηθούν από την 1-1-2016 και μετά. Για τους νυν συνταξιούχους, οι μειώσεις θα καλυφθούν από την λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Αντίθετα, για όλους όσοι βγουν στο εξής στη σύνταξη, η μείωση θα είναι μεγάλη και στην κύρια σύνταξη εξαιτίας των νέων ποσοστών αναπλήρωσης αλλά και του τρόπου υπολογισμού των ετών ασφάλισης.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει επίσης αντικατάσταση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές από τον κανόνα βιωσιμότητας και δεν αναφέρει κανένα ποσοστό.

Οι «τρύπες» του ασφαλιστικού προβλέπεται να καλυφθούν από αύξηση εισφορών 1,5 % για τις επικουρικές και από αξιοποίηση αποθεματικών του ΕΤΕΑ ύψους 2,1 δισ. Τέλος, προβλέπεται πλαφόν 2.200 ευρώ για όλους όσοι παίρνουν μία σύνταξη και 3.000 ευρώ για όσους παίρνουν περισσότερες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Βάσει του προσχεδίου για το ασφαλιστικό, έρχεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θα απονεμηθούν από το νέο έτος. Οι νέες συντάξεις θα αποτελούν το άθροισμα της βασικής σύνταξης η οποία θα χορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας αλλά και της αναλογικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται επί των πραγματικών αποδοχών με τους παρακάτω συντελεστές αναπλήρωσης:

 • από 0 έως 15 χρόνια συντελεστής 0,80% για κάθε έτος,
 • από 15 έως 18 χρόνια συντελεστής 0,92% για κάθε έτος.
 • από 18 έως 21 χρόνια συντελεστής 1,04% για κάθε έτος,
 • από 21 έως 24 χρόνια συντελεστής 1,16% για κάθε έτος,
 • από 24 έως 27 χρόνια συντελεστής 1,29% για κάθε έτος,
 • από 27 έως 30 χρόνια συντελεστής 1,42% για κάθε έτος,
 • από 30 έως 33 χρόνια συντελεστής 1,55% για κάθε έτος,
 • από 33 έως 36 χρόνια συντελεστής 1,69% για κάθε έτος,
 • από 36 έως 39 χρόνια συντελεστής 1,84% για κάθε έτος,
 • από 39 έως 42 χρόνια και περισσότερα συντελεστής 2% για κάθε έτος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά ίση με το 20% του εισοδήματός τους από την 1η Γενάρη 2017. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους αγρότες με τη διαφορά ότι το ποσοστό του 20% θα επιβληθεί σταδιακά.

Έτσι:

 • από 1-7-2015 έως 31-12-2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
 • Από 1-1-2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.
 • Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από την αρχή του 2016, η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων –της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Το νομοσχέδιο τονίζει ότι η εθνική σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δε χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισροές αλλά από τον κρατικό υπολογισμό.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Εθνική Σύνταξη, 384 ευρώ, καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της εθνικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που ορίζονται από το άρθρο 13. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, το ποσό της εθνικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού.

Οι βασικές πτυχές του κειμένου το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των δανειστών, παρουσιάστηκαν σήμερα από τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο στους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.


πηγή : ergasianet.gr

δημοσίευσε ...