Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Σε ΦΕΚ η παράταση της «κοινωφελούς εργασίας» αλλά χωρίς ΚΥΑ


Ακόμα και η καθαρά ρουσφετολογική παράταση λόγω εκλογών που ψήφισε η κυβέρνηση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 89Α/2019 – Ν.4618/2019 για τους εργαζόμενους που απασχολούνται στους Δήμους μέσω του προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας», δεν έχει καμία ισχύ και δεν εφαρμόζεται από τους Δήμους όσο η απερχόμενη κυβέρνηση κωλυσιεργεί και δεν δημοσιεύει την ΚΥΑ που προβλέπει ο ν.4597/2019 για την διάρκεια της επέκτασης του προγράμματος.
Το τετράμηνο της επέκτασης υπάρχει μόνο στις δηλώσεις του Υφυπουργού Εργασίας κ. Μπάρκα στη βουλή.
Το ζητούμενο των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» αλλά και με όλες τις άλλες ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν επινοήσει οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ) δεν είναι οι δύο – τρεις επιπλέον μήνες παράτασης της εκμετάλλευσης τους με πενιχρούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα και μετά ξανά στον Καιάδα της Ανεργίας. Αυτό που απαιτούν είναι μόνιμη και σταθερή εργασία με ίσα δικαιώματα για όλους.
Ν.4618/2019
Άρθρο τρίτο
Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαραγράφου ΙΔ’.Ι της παραγράφου ΙΔ’ του άρθρου πρώ­του του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχο­λούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) για τη λειτουργία οργα­νωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και γ) σε δήμους, περιφέ­ρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους του Ο.Α.Ε.Δ. ή και από το Π.Δ.Ε. ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους.»
Ν. 4597/2019
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.1
[…] 1.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ανωτέρω και καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:
α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος, […]

δημοσίευσε ...