Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Δελτίο Τύπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 19 Ιανουαρίου 2012
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 18
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και υλοποιούνται στα πλαίσια τις μνημονιακής πολιτικής είτε από την προηγούμενη κυβέρνηση είτε από τη σημερινή συγκυβέρνηση οδηγούν στην υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και για πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους  σε απολύσεις μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων και τελικά στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο και έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές για μείωση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 150.000 εργαζόμενους μέχρι το 2015, ο περιορισμός των οργανικών μονάδων κατά 30% θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των Δημόσιων κοινωνικών αγαθών και θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει πολλές φορές επισημάνει ότι για τα προβλήματα που παρουσιάζει διαχρονικά το Δημόσιο, την κύρια ευθύνη την έχει το κομματικο - πελατειακό σύστημα. Επίσης για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και αδυναμιών της Δημόσιας Διοίκησης,  έχει καταθέσει θέσεις και προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών, οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδεκτές.

Στο σημερινό όμως περιβάλλον, η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου για κεντρικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο που αποσκοπεί, απλώς και μόνο στη νομιμοποίηση αποφάσεων, προώθησης μηχανισμών με τελικό και μοναδικό στόχο τις απολύσεις εργαζομένων, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή διαδικασία.

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

δημοσίευσε ...