Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Η 35ετία στο Δημόσιο

Με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης στο Δημόσιο «κλειδώνουν» και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσους θέλουν  φτάσουν την 35ετία και να αποχωρήσουν με τις συγκεκριμένες διατάξεις.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους από 1/1/1983 έως και 31/12/ 1992:

1.Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, μπορούν να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν 35ετία και το 58ο έτος της ηλικίας.

2.Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν με 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

3.Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 36 έτη και το 58ο έτος της ηλικίας.

4.Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012, έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με 37 έτη σε ηλικία 59 ετών.

5.Ωστόσο για όσους συμπληρώνουν 25ετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Έτσι η συνταξιοδότηση γίνεται στο 67ο έτος της ηλικίας ή εναλλακτικά με 40 έτη ασφάλισης και στο 62ο έτος της ηλικίας.

6.Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 παραμένει σε ισχύ η διάταξη που επιτρέπει την συνταξιοδότηση με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

7.Η συγκεκριμένη διάταξη της  35ετίας χωρίς όριο ηλικίας ισχύει και στα ασφαλιστικά ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών και αφορά ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1982.

δημοσίευσε ...