Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

7.500 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ '13, 

20.000 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ '14!

ΠΡΟΓΕΥΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 4"

Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΑΙΤΕΙ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΙ!


Συνέχεια στο απαράδεκτο γαϊτανάκι που έχουν επιδοθεί συγκυβέρνηση και τρόικα στην πλάτη των εργαζομένων, δίνεται με την διαρροή απόρρητου εγγράφου σε μερίδα του αστικού τύπου.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό ,που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης για το θέμα του Δημοσίου και αποτελεί «πρόγευση» του Μνημονίου 4, οι εκπρόσωποι των πιστωτών έχουν θέσει εν είδει χρονοδιαγράμματος σειρά ενεργειών και δεσμεύσεων στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να «κλείσει» το ζήτημα του Δημοσίου. 

Πηγή προβληματισμού για την κυβέρνηση και σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το γεγονός ότι η τρόικα στην κατηγορία των προαπαιτούμενων (prior actions) περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία -κατά την κρίση της- θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί. Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να επιτευχθεί «η χρυσή τομή» που θα εξασφαλίσει και τη διατήρηση της ισορροπίας στο εσωτερικό της, η κυβέρνηση αναζητεί φόρμουλα με την οποία θα επιταχυνθούν οι απαιτούμενες, διαδικασίες για την εκπλήρωση των στόχων που θέτει η τρόικα.

Συγκεκριμένα, τα προαπαιτούμενα είναι:

• Να ολοκληρωθούν τα σχεδιαγράμματα στελέχωσης για 275.000 υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα.

• Να τεθούν άμεσα 8.500 υπάλληλοι σε κινητικότητα.

• Να γίνουν άμεσα 2.000 απολύσεις (σ.σ. επίορκοι).

• Να εγκριθούν τριμηνιαία πλάνα για 20.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2014, περιλαμβανομένων των 7.500 που ζητούνται μέχρι το τέλος του 2013.

Περαιτέρω, μέχρι το τέλος του 2013 -διάστημα που περιλαμβάνει και τη δόση των 6 δισ. του Μαΐου- η τρόικα ζητεί να τηρηθεί η μνημονιακή δέσμευση, σύμφωνα με την οποία 12.500 υπάλληλοι θα έχουν τεθεί σε κινητικότητα μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013. Επιπλέον έως τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης για συνολικά 450.000 υπαλλήλους και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχεδια στελέχωσης για όλη τη γενική κυβέρνηση (!). Η αξιολόγηση των υπαλλήλων (σ.σ. δεν έχει καν ξεκινήσει) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2013.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


Στο κείμενο της διαπραγμάτευσης γίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς την αξιοποίηση των υπαλλήλων που θα τεθούν σε κινητικότητα, ενώ υπό αίρεση βρίσκεται επί της ουσίας και η αναλογία 1:1 για την αντικατάσταση των λεγόμενων "επίορκων".

Ειδικότερα, όσοι τεθούν σε κινητικότητα, «οι πλεονάζοντες», «θα δώσουν τη δυνατότητα για πρόσληψη νέου προσωπικού εκεί όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού με προσόντα». Οπως προκύπτει από το σχέδιο που έχει καταρτίσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκης όσοι από τους «διαθέσιμους» δεν απορροφηθούν μετά την παρέλευση ενός χρόνου, θα τεθούν εκτός Δημοσίου. Ως προς αυτούς που θα απολυθούν εντός του 2013 , η τρόικα εμφανίζεται θετική στην αντικατάστασή τους σε αναλογία 1:1, θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις. «Εάν αξιολογείται ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τους συνολικούς στόχους μας, θα μειώνουμε αυτή την αναλογία προσλήψεων», αναφέρεται ρητώς στο κείμενο της διαπραγμάτευσης όπου και διευκρινίζεται ότι «κατά τα λοιπά (δηλαδή για όσους δεν απορροφηθούν ή απολυθούν εντός του 2014) ισχύει ο κανόνας 1 προς 5 συμφωνα με το πρόγραμμα».


πηγή : iskra

δημοσίευσε ...