Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Ποιοι «παίζουν» με τη δημόσια ασφάλεια και τους εργαζόμενους;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την ανάθεση ελέγχου και λειτουργίας της σήραγγας Γορίτσας από τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο σε υπαλλήλους του Δήμου Βόλου και με έγγραφό της προς όλους τους αρμόδιους Υπουργούς τους καλεί να παρέμβουν, καθώς μια τέτοια απόφαση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια ασφάλεια.

 Με αφορμή την έγγραφη αναφορά-καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μαγνησίας προς τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τον Εισαγγελέα Βόλου σχετικά με την ανάθεση του ελέγχου της λειτουργίας της σήραγγας Γορίτσας σε εργαζόμενους του Δήμου Βόλου, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέστειλε έγγραφο προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τονίζοντας τους τα εξής:

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Βόλου ανάθεσε την αρμοδιότητα του ελέγχου και της λειτουργίας της σήραγγας Γορίτσας, δηλαδή ως χειριστές του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας της σήραγγας σε εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα και καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα που δεν είναι συμβατά με την ειδικότητά τους και την μέχρι τώρα απασχόλησή τους.

Επίσης, οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δεν έχουν την παραμικρή εμπειρία σε λειτουργία κέντρων ελέγχου και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, δεν τους δόθηκε η απαραίτητη τεχνογνωσία, δεν έλαβαν την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη εκπαίδευση και κατά συνέπεια την απαραίτητη πιστοποίηση επάρκειας προσόντων για μια τόσο σημαντική αρμοδιότητα.

Επιπροσθέτως, έχουν επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια και διαχείριση της συγκεκριμένης σήραγγας και το προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας της σήραγγας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, όπως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημερώνει τους αρμόδιους Υπουργούς, η λειτουργία της σήραγγας Γορίτσας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια ασφάλεια με πιθανό κόστος ανθρώπινες ζωές τόσο για τους χρήστες της σήραγγας όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτή.

Καλεί τέλος του αρμόδιους Υπουργούς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να παρέμβουν, να ακυρώσουν την απόφαση του Δημάρχου Βόλου και να αποτρέψουν μία πιθανή τραγωδία.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Στο έγγραφο που απέστειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ στους υπουργούς, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει τα ακόλουθα

Κύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή την έγγραφη αναφορά-καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μαγνησίας προς τον Δήμαρχο Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέο, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τον Εισαγγελέα Βόλου σχετικά με την ανάθεση του Ελέγχου της Λειτουργίας της σήραγγας Γορίτσας σε εργαζόμενους του Δήμου Βόλου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Βόλου ανάθεσε την αρμοδιότητα του ελέγχου της λειτουργίας της σήραγγας Γορίτσας δηλαδή ως χειριστές του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της σήραγγας σε εργαζόμενους του Δήμου οι οποίοι:

α. Δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα και καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα που δεν είναι συμβατά με την ειδικότητά τους και την μέχρι τώρα απασχόλησή τους.

β. Δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

γ. Δεν έχουν την παραμικρή εμπειρία σε Λειτουργία Κέντρων Ελέγχου και     Διαχείρισης Έκτακτων περιστατικών.

δ. Δεν τους δόθηκε η απαραίτητη τεχνογνωσία, δεν έλαβαν την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη εκπαίδευση και κατά συνέπεια την απαραίτητη πιστοποίηση επάρκειας προσόντων για μια τόσο σημαντική αρμοδιότητα.

ε. Έχουν επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια και διαχείριση της    συγκεκριμένης σήραγγας.

στ. Δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας      της σήραγγας.    

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή η λειτουργία της σήραγγας Γορίτσας με τις παραπάνω συνθήκες που σας αναφέραμε, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια Ασφάλεια με πιθανό κόστος ανθρώπινες ζωές τόσο για τους χρήστες της σήραγγας όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτή, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα και να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

δημοσίευσε ...