Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Καταγγελία του ΠΑΣΕ-ΚΔΑΠ για λειτουργία των κοινωνικών Δομών μέσω Κοιν.Σ.Επ. στο Δήμο Μεσολογγίου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών καταγγέλλει τον Δήμο Μεσολογγίου και την Κοινωφελή του Επιχείρηση καθώς σε σημερινό θέμα του Διοικητικού της Συμβουλίου επιχειρεί να παραδώσει δομές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτή της δομής ΚΔΑΠ, σε ιδιώτη μέσω της ανάθεσης της λειτουργίας μιας υπό σύσταση δομής σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

Χωρίς κανέναν πραγματικό λόγο και ενώ υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές όπως λειτουργούσαν μέχρι και σήμερα και όχι μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας η Δημοτική Αρχή κινείται αφενός αντίθετα σε όσα προεκλογικά δεσμεύτηκε και αφετέρου δρα αντίθετα προς τις πάγιες θέσεις των συλλογικών οργάνων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, της ΚΕΔΕ, των πολιτικών κομμάτων και κυρίως αντίθετα στις ανάγκες των ίδιων των ωφελούμενων οι οποίοι επανειλημμένως έχουν διεκδικήσει και αγωνιστεί για ΔΗΜΟΣΙΕΣ και ΔΩΡΕΑΝ κοινωνικές υπηρεσίες μακριά από εργολάβους και εμπόρους κοινωνικών αγαθών.

Παραθέτουμε την ανειλικρινή επιχειρηματολογία των υπέρμαχων της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Ο.Τ.Α. μέσω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. καθώς και την δική μας απάντηση στην παρακάτω πολιτική:

«Ωστόσο οι Κοιν.Σ.Επ. συστήθηκαν από τον νομοθέτη για την αντιμετώπιση τόσο της αυξανόμενης ανεργίας στη χώρα μας όσο και για την αντιμετώπιση των αναγκών των δήμων σε προσωπικό για τη διατήρηση της λειτουργίας των κοινωνικών τους δομών και την εκπλήρωση του κοινωνικού τους ρόλου στις τοπικές κοινωνίες, δεδομένου ότι και το προσωπικό έχει ελαττωθεί σημαντικά λόγω της διαθεσιμότητας και της πρόωρης συνταξιοδότησης εργαζομένων στους δήμους, αλλά και εκ του γεγονότος ότι οι περιορισμοί στις προσλήψεις δεν επιτρέπουν την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.»

Αποκατάσταση της αλήθειας:

1. Το προσωπικό στις Κοινωνικές Δομές δεν έχει ελαττωθεί καθόλου λόγω της διαθεσιμότητας, μιας και είμαστε κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ..

2. Ο περιορισμός προσλήψεων όπως ορίζεται από την Π.Υ.Σ.33/2006 δεν ισχύει για το προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα (όπως είναι η «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» στο οποίο υπάγονται ΚΔΑΠ και παιδικοί).


Και για του λόγου το αληθές παραθέτουμε και το αντίστοιχο απόσπασμα από τον προγραμματισμό προσλήψεων για τους ΟΤΑ για το έτος 2014 όπως εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. οικ. 3259/30-01-2014:

«Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.» και

«Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Με το άρθρο 127 του ν.4199/2013 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πλαίσιο του προγράμματος προσωπικού έως 30-9­2014, επομένως δεν απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.»

Τα παραπάνω αποτελούν πληροφορίες που κάθε αυτοδιοικητικός θα όφειλε να γνωρίζει πριν επιχειρήσει να παραπλανήσει συμβούλια, εργαζόμενους και πολίτες με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίηση των Κοινωνικών Δομών των Ο.Τ.Α.. Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε στις δηλώσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζή, για τις ΚΟΙΝΣΕΠ στους Ο.Τ.Α. ο οποίος τις χαρακτήρισε ως «νέα φάμπρικα» που ήρθε να αντικαταστήσει τις «αμαρτωλές» ΜΚΟ.

Καμία Κοινωνική Δομή σε ιδιώτες, Δημόσιες και Δωρεάν Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων για όλους τους πολίτες.

Επαρκής χρηματοδότηση για τη σωστή λειτουργία όλων των Δομών Μόνιμες θέσεις εργασίας με αξιοκρατικές διαδικασίες

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Παπαχατζής    Ο Γ. Γραμματέας Ιωάννης Ανεστόπουλος

δημοσίευσε ...