Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα συμπαράστασης του 42ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ για εργαζόμενους που διώκονται για την αγωνιστική τους δράση.

Ψήφισμα του 42ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ που εκφράζει την συμπαράσταση του στους 21 εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. νομού Λασιθίου οι οποίοι παραπέμπονται να δικαστούν στις 9 Δεκεμβρίου 2013 για τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους τον Σεπτέμβριο του 2011.

42ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α.
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το 42ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τη  συμπαράστασή του στους 21 συναδέλφους του Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. του Νομού Λασιθίου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη γιατί αντιτάχθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου του 2011, στην επιβολή του κεφαλικού φόρου, στις μειώσεις μισθών και στην κατάργηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Με την παραπομπή σε δίκη των 21 εργαζομένων στις 9 Δεκεμβρίου 2013 στόχος είναι η ποινικοποίηση των αγώνων και η τρομοκράτηση όσων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις όχι μόνο του Συλλόγου των Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Λασιθίου, αλλά όλων των Συλλόγων και των εργαζομένων που αντιτίθενται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του μνημονίου που εφαρμόζουν κυβέρνηση και τρόικα εξοντώνοντας τους πολίτες.

Καταδικάζουμε την προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων και την επιχείρηση τρομοκράτησής τους και δηλώνουμε πώς τέτοιου είδους ενέργειες και συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και δεν πρόκειται να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημά τους. Το αντίθετο μάλιστα. Θα το ενισχύσουν, αφού οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις απορρέουν από το δικαίωμα στην εργασία, στην ίδια τη ζωή.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ 42ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

δημοσίευσε ...