Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

A.Α.Ρ.Σ: Για την εκλογή του νέου προεδρείου της E.E. της ΑΔΕΔΥ


Η Αυτόνομη Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία (Α.Α.Ρ.Σ) στη σημερινή συνεδρίαση της Ε/Ε της ΑΔΕΔΥ, με θέμα την συγκρότησή της σε σώμα και την εκλογή προεδρείου, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο την αντιστοίχηση της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ με τις πραγματικές διαθέσεις των εργαζομένων και την αλλαγή πορείας του συνδικαλιστικού κινήματος.
Τα αποτελέσματα του 35ου συνεδρίου σηματοδότησαν μια νέα πραγματικότητα. Οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) απώλεσαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε η δυνατότητα, μιας νέας πλειοψηφικής αντίληψης, που παρά τις εσωτερικές της αντιθέσεις, μπορεί να διεκδικεί μείζονες μετατοπίσεις και αλλαγές στη δομή και τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η απαίτηση των εργαζομένων για αλλαγή πορείας στην ΑΔΕΔΥ, η έκφραση μιας γνήσιας, αγωνιστικής πλειοψηφίας, που να μπορέσει να αναταράξει τη σημερινή ακινησία και να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενος, για να αντισταθούν αποτελεσματικά και νικηφόρα στις μνημονιακές πολιτικές, μπορεί σήμερα να γίνει από καλύτερες θέσεις.

Η Α.Α.Ρ.Σ θεωρεί απαραίτητο αυτή η αγωνιστική πλειοψηφία να εκφραστεί και κατά τη συγκρότηση του προεδρείου της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, άποψη που υποστήριξε και κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Πρότεινε τη συγκρότηση προεδρείου, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με τη συμμετοχή στις θέσεις κύριας ευθύνης, του προέδρου και του γενικού γραμματέα, από τις δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η Α.Α.Ρ.Σ θεωρεί ότι η συντελεσθείσα αλλαγή πρέπει να εκφραστεί τόσο σε επίπεδο δυνάμεων όσο και σε επίπεδο προσώπων. Δυστυχώς η πρόταση μας δεν έγινε αποδεκτή. Πρόκειται για μια στάση απόλυτα αναντίστοιχη με τις διαθέσεις των εργαζομένων που χειμάζονται, θύματα της άγρια πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Η Α.Α.Ρ.Σ τέλος καλεί τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και των Παρεμβάσεων, αλλά και όλους όσους αποχωρούν από τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, να συναισθανθούν τις ευθύνες τους και να αντιστοιχιστούν με τις πραγματικές διαθέσεις των εργαζομένων και της κοινωνίας.
13/12/2013

δημοσίευσε ...