Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

ΥΔΜΗΔ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζει ως προς τη κινητικότητα των «διαθέσιμων» δημοτικών αστυνομικών τα εξής:

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013 εγκυκλίου (ΑΔΑ: BΛ12Χ-Φ91) αναφορικά με τις οδηγίες που δόθηκαν για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Υπάλληλος που επιθυμεί να δηλώσει θέσεις τόσο ανώτερης όσο και κατώτερης κατηγορίας συμπληρώνει τα έντυπα αιτήσεων και των δύο κατηγοριών προσωπικού, δηλώνοντας με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) το σύνολο των προτιμήσεών του, ιεραρχώντας αυτές ανεξαρτήτως κατηγορίας. Η σειρά προτιμήσεων συμπληρώνεται ΜΟΝΟ στο έντυπο της μιας από αυτές και κατά προτίμηση στο έντυπο αίτησης της ανώτερης κατηγορίας.

Παράδειγμα: υπάλληλος σε διαθεσιμότητα του Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας διαθέτει και πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού. Ως εκ τούτου μπορεί, πέραν των θέσεων της κατηγορίας ΔΕ, να δηλώσει και θέσεις που αντιστοιχούν στους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του ν.4172/2013, ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού, ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, συμπληρώνοντας τα έντυπα ΜΜ.ΔΕ.1 και ΜΜ.ΠΕ.1 αντίστοιχα, τις προτιμήσεις του όμως για τις αντίστοιχες θέσεις (ΠΕ ή ΤΕ και ΔΕ) τις δηλώνει με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση ΜΟΝΟ στο έντυπο με κωδικό ΜΜ.ΠΕ.1. (π.χ. 1η προτίμηση θέση κατηγορίας ΠΕ….., 2η προτίμηση κατηγορίας ΔΕ…., 3η προτίμηση θέση κατηγορίας ΠΕ…., 4η προτίμηση θέση κατηγορίας ΔΕ…., κ.ο.κ).

2. Αναφορικά με το ζήτημα της σωματικής ικανότητας (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) των δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον κλάδο της Δημοτικής Αστυνομίας εμφάνισαν διαταραχές της σωματικής τους ικανότητας (πάθηση, βλάβη ή νόσημα), διευκρινίζεται ότι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη μετάταξή τους σε θέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι η θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 δεν συνεπάγεται τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

πηγή : aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...