Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Το ΦΕΚ της κινητικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο, Ν.4440/2016
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»


 Το ΦΕΚ ΕΔΩ


δημοσίευσε ...