Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Τροπολογίες που ψηφίστηκαν και αφορούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.ΑΤο δικαίωμα να μην ασκούν όλα τα ένδικα μέσα και να παραιτηθούν ακόμα και από αυτά που έχουν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ασκήσει, δίνει η τροπολογία που ψηφίστηκε στο σ/ν «χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» (άρθρο 54) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η διάταξη αφορά εργατικές διαφορές για τις οποίες υποχρεώνονταν  μέχρι τώρα οι  ΟΤΑ να εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα, δηλαδή να ασκούν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων σε βάρος τους, ακόμη κι αν εκτιμούσαν ότι η συνέχιση της δικαστικής αντιπαράθεσης θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ' όσα καλείται να λύσει.
Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη που ήταν αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος συμπεριλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που τελικά ποτέ δεν έφερε στη βουλή η κυβέρνηση, γιατί προφανώς έχει συναντήσει την άρνηση των «θεσμών».
Με μία άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο (άρθρο31) δίνεται αναδρομική ισχύς, από 01.01.2016, στις αποφάσεις περί αποζημίωσης της εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31.12.2016.
Ενώ στο ίδιο σ/ν «χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» (άρθρο 33) ψηφίστηκε η τροπολογία του υπουργείου διοικητικής ανασυγκρότησης που καθορίζει πότε μπορούν οι ΟΤΑ να προχωρήσουν σε προσλήψεις μόνιμου ή Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού.

Το σ/ν όπως ψηφίστηκε ΕΔΩδημοσίευσε ...