Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Νέα Εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημόσιου Τομέα (Π.Δ 69/2016)Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά το Π.Δ. 69/2016 – «αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημόσιου Τομέα».
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται η κατά προτεραιότητα και το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους εξέταση των αιτήσεων υπαλλήλων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται για την βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων προκειμένου  να ληφθεί υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο εργασιακής εμπειρίας κατά την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.
Επίσης στην εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις με παραδείγματα για περιπτώσεις που είναι δυνατή ή όχι η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα.
η εγκύκλιος ΕΔΩ


δημοσίευσε ...