Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Διαθεσιμότητα : κανονική άδεια - άδεια ανατροφής τέκνου

Πώς θα δοθεί η κανονική άδεια και η άδεια ανατροφής τέκνου στους διαθέσιμους του 2012
Οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το Νοέμβριο του 2012 και επανατοποθετήθηκαν θα πάρουν αναλογική κανονική άδεια που θα υπολογιστεί «με βάση τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (δηλ. δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας η οποία μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά)».

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΧ-ΚΥΕ), που έρχεται ως απάντηση στα ερωτήματα φορέων που δέχθηκαν τους περυσινούς διαθέσιμους.

Αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου, όπως αναφέρεται, «γονείς τέκνων έως και τεσσάρων ετών δύνανται να αιτηθούν στις νέες τους υπηρεσίες άδεια ανατροφής τέκνου, υπό προϋποθέσεις…», ενώ «σε περίπτωση που μέρος αυτής έχει χορηγηθεί από τον προηγούμενο φορέα, ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί το υπόλοιπο της εν λόγω άδειας».

ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...