Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Πόθεν Έσχες: Οδηγίες για την υποβολή, από 3 Γενάρη, των καταλόγων υπόχρεων από τις Υπηρεσίες


Από την έως την 25η Ιανουαρίου 2019 υποχρεούνται οι Υπηρεσίες (και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τους καταλόγους με τα πρόσωπα που πρέπει να υποβάλλουν “πόθεν έσχες”, με την παράλειψη καταχώρησης να τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών (παρ. 6 αρ.7 του ν.4571/2018).
Όλες οι ημερομηνίες άλλαξαν πριν τις γιορτές, με εκπρόθεσμη Τροπολογία ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί πλέον το αρ.75 του ν.4587/24.12.2018.
Στην αρχική σελίδα της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής έχουν αναρτηθεί αρχεία με αναγκαίες πληροφορίες για τους αρμοδίους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο είναι οι “Οδηγίες καταχώρησης καταστάσεων υπόχρεων”.
Όπως σημειώνεται, η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public με τη χρήση των ενεργών προσωπικών κωδικών taxisnet.
Ο αρμόδιος και πιστοποιημένος υπάλληλος από κάθε δημόσιο Φορέα πρέπει να καταχωρίσει τον ενιαίο κατάλογο υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων του έτους 2018.  Σε αυτόν πρέπει να περιλαμβάνονται « όσοι απέκτησαν, διατήρησαν ή απώλεσαν ιδιότητα στην προηγούμενη χρήση (από 1.1.2017 έως 31.12.2017), ή στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τις περ. α΄ έως ε’ και ιβ΄ (υπόχρεοι στην επιτροπή 3ατης Βουλής) ή στις χρήσεις που κατ΄ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ».
Υπογραμμίζεται ότι οι ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησης και λήξης/απώλειας αυτών, θα πρέπει να καταχωρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, διότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές μετά το πέρας της χρονικής περιόδου υποβολής τους. Βάσει των στοιχείων αυτών θα αναγγέλλονται οι υπόχρεοι στα όργανα ελέγχου και δεν θα είναι εφικτή από τον υπόχρεο η αλλαγή τους.
Στο αρχείο “Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις” οι υπεύθυνοι μπορούν να βρουν τρεις λίστες που αποτυπώνουν τις “ιδιότητες” των υπόχρεων, τις πιθανές “αιτίες απώλειας” της ιδιότητας και τον “βαθμό”.
Στις αυτοδιοικητικές ιδιότητες περιλαμβάνονται ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιδήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Πρόεδρος και τα Μέλη Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και τα Μέλη Επιτροπών Δήμων, ιδιότητες υπόχρεων για τα δημοτικά νομικά πρόσωπα, τους συνδέσμους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και ιδιότητες υπηρεσιακών στελεχών. Όσον αφορά τις Σχολικές Επιτροπές, υπάρχουν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διαχειριστή Τραπεζικού Λογαριασμού.
Επιπλέον, δημοσιεύθηκε “Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρησης Υπόχρεων , με τις δεκαεπτά (17) πληροφορίες που χρειάζεται να συμπληρωθούν για κάθε πρόσωπο.
Όσoν αφορά, τέλος, την υποβολή του “πόθεν έσχες”, υπενθυμίζουμε πως (βάσει της ίδιας βουλευτικής Τροπολογίας)υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 31.3.2019:
– δηλώσεις αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 και
– δηλώσεις ετήσιες, των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

δημοσίευσε ...