Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

ΣΟΜΕΔΠ: κινητοποίηση εργαζομένων στα προγράμματα "κοινωφελούς εργασίας"


 
Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε στην σύσκεψη Σωματείων Δήμων Αττικής, επιτροπών και εργαζομένων στο πρόγραμμα «κοινωφελούς εργασίας»
Στη σύσκεψη, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά και αποφασίστηκε ο συντονισμός της δράσης τους και οργάνωση κινητοποιήσεων για την ανάδειξη και την επίλυσή τους.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης όπου καταπατούνται στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα και κατήγγειλαν την κυβέρνηση  για την εφαρμογή του.  
Μετά από διεξοδική συζήτηση  συμφώνησαν ότι, τα βασικά προβλήματα που πρέπει να προβληθούν και να διεκδικηθούν αγωνιστικά λύσεις από την κυβέρνηση είναι: 
1.    Η διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους, με ίση αμοιβή και ίδια δικαιώματα για όλους.
2.    Η διεκδίκηση μισθών σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για τους αντίστοιχους κλάδους και τις ειδικότητες των   εργαζομένων. 
3.    Την ασφάλιση και την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα εργασίας.
4.    Την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους μετά το τέλος του προγράμματος και τη συνέχιση της καταβολής του για όλο το διάστημα της ανεργίας.
5.    Την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος, σε όσους εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες, καθώς την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 
Απ’ όλους τους ομιλητές αναδείχθηκε η ανάγκη της στήριξης αυτού του αγώνα από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία πρέπει να μπει μπροστά και να συντονίσει τις κινητοποιήσεις. 
Στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των αγωνιστικών παρεμβάσεων εκλέχτηκε συντονιστικό των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, το οποίο είναι ανοιχτό στο να συμμετέχουν εκπρόσωποι απ’ όλους τους Δήμους της Αττικής.
Ορίστηκε ως μέρα αγωνιστικής κινητοποίησης η Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, ώρα 12:30μμ, έξω από τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας. Την  κινητοποίηση αυτή ζητάμε να τη στηρίξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ και τα σωματεία των Δήμων, με την κήρυξη για εκείνη την ημέρα στάσης εργασίας.
Ιανουάριος  2019


δημοσίευσε ...