Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Σε ΦΕΚ οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ


Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 6159 – τεύχος Β’ – 31 Δεκεμβρίου 2018), οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) της ΠΟΕ-ΟΤΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι τρεις Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις ουσιαστικά αποτελούν επέκταση της προηγούμενης που είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2017, ώστε να συμπεριληφθούν και οι νέοι όροι  της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέφθηκαν και είχε υπογράψει η ομοσπονδία με το υπουργείο τον περασμένο Αύγουστο.
Οι νέες ΕΣΣΕ αφορούν, στους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, στους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών και στον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στους Δήμους και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
Πρόκειται για
1.    Την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των Εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
2.    Την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
3.    Την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.


Το ΦΕΚ των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΕΔΩ

δημοσίευσε ...