Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Καμία αναστολή ακόμα και σε αιρετούς του ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση του αρθ.24 του Ν.4479 για «ιδία μέσα».


Μετά και τις παρεμβάσεις του τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Κέρκυρας απέτυχε και η δεύτερη προσπάθεια του Δημάρχου να παραχωρήσει την καθαριότητα σε εργολάβο για ένα χρόνο (2019) χρεώνοντας 2.000.000 ευρώ τον Δήμο.

Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του κ. Κ. Νικολούζου, που η εκλογή της στηρίχθηκε από τις κυβερνητικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δεν θα σταματήσουν εδώ και θα επαναφέρουν το θέμα της εργολαβίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπερασπιζόμενοι το αποτυχημένο μοντέλο της ιδιωτικοποίησης που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια με τα γνωστά σε όλους αρνητικά αποτελέσματα για την καθαριότητα του νησιού.
Για τον «κυβερνητικό» Δήμαρχο Κέρκυρας, προφανώς με «άνωθεν» διαβεβαιώσεις και προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα εργολαβικά συμφέροντα, κανένας ανασταλτικός παράγοντας δεν υπάρχει από την ένταξη του δήμου στα οριζόμενα της διάταξης του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 και στην υποχρέωση «οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα».
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κέρκυρας μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 πρόκειται να προσλάβει 150 περίπου εργαζόμενους διάφορων ειδικοτήτων  για την υπηρεσία της καθαριότητας ξεπερνώντας συνολικά τους 300 εκ των οποίων οι περισσότεροι εργάζονται ήδη από τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Γίνεται φανερό ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι το αρθ.24 του Ν.4479/2017 θα λειτουργήσει απαγορευτικά στους αιρετούς να παραχωρούν την καθαριότητα σε ιδιώτες, μόνο έτσι δεν λειτουργεί ακόμα και από αιρετούς που η ίδια έχει δώσει το «χρίσμα» πόσο μάλλον σε αιρετούς διαφορετικής απόχρωσης αλλά εξίσου νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Η θέση του ΜΕΤΑ ΟΤΑ όπως την έχουμε διατυπώσει επανειλημμένα στα όργανα της ομοσπονδίας είναι πως δεν μπορεί να περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές και μεμονωμένες αντιδράσεις, η ΠΟΕ-ΟΤΑ να μπει μπροστά και να συντονίσει τον αγώνα όλων των εργαζομένων του κλάδου για την κατάργηση των ιδιωτικοποιήσεων και κυρίως την οριστική κατάργηση όλου του νομοθετικού οπλοστασίου που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των αιρετών προκειμένου τελικά να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και όχι της κοινωνίας.
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / Ιανουάριος 2019

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ ΕΔΩ
Η ανακοίνωση του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ σε μορφή Word ΕΔΩ

δημοσίευσε ...