Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Από πού θα προέλθουν οι 9.820 διαθέσιμοι του Σεπτεμβρίου

Τις πρώτες λίστες, συχνά όχι εξειδικευμένες, με τους κλάδους, τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα (9.820 άτομα) απέστειλε το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχει και την επιτελική ευθύνη για την προώθηση της διαθεσιμότητας – απολύσεων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει τεθεί, μέχρι τις 23 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν εξειδικευθεί οι θέσεις, κλάδοι ή διευθύνσεις που καταργούνται σε κάθε υπουργείο και, στη συνέχεια, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχουν, πλέον, προσωποποιηθεί οι χιλιάδες των δημοσίων υπαλλήλων που θα υπαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σήμερα ή μέσα στα επόμενα 24ωρα, εξάλλου, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν (τρόπος πρόσληψης, εκπαιδευτικό επίπεδο, πειθαρχικά παραπτώματα) προκειμένου να γίνει η επιλογή του προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα (σ.σ.: όπου δεν υπάρξουν οριζόντιες περικοπές).

Τη μερίδα του λέοντος στους «διαθέσιμους» έχουν τα υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας.

Αναλυτικότερα:
 • Αγροτικής Ανάπτυξης: 130 (ΔΕ-ΥΕ από όλες τις ειδικότητες)
 • Άμυνας: 500 (πολιτικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
 • Ανάπτυξης: 100 εργαζόμενοι
 • Δημόσιας Τάξης: 500 (αδιευκρίνιστης προέλευσης)
 • Δικαιοσύνης: 50 υπάλληλοι
 • Εξωτερικών: 20 άτομα
 • Εργασίας: 600 (250 από ΟΑΕΔ, 200 από ΙΚΑ, 70 από ΟΑΕΕ, 30 από ΕΤΑΑ, 30 από ΟΓΑ και 20 από κεντρικές υπηρεσίες)
 • Μακεδονίας – Θράκης: 20 εργαζόμενοι
 • Ναυτιλίας: 50 (23 ΥΕ και 25 από ΣΧΟΠ ΓΓ Αιγαίου)
 • Οικονομικών: 400 (προσωπικό δευτεροβάθμιας-υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
 • Περιβάλλοντος: 100 (κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων)
 • Πολιτισμού - Αθλητισμού: 500 (250 από διευθύνσεις Πολιτισμού, 100 από Αθλητισμού, αδιευκρίνιστο το υπόλοιπο)
 • Τουρισμού: 100 (εργαζόμενοι ΕΟΤ)
 • Υποδομών: 750 (μηχανικοί, διοικητικοί και άλλο προσωπικό έκτακτων αναγκών θα μετακινηθεί σε περιφέρειες)
 • Υπουργείο Εσωτερικών: 3.000 (δημοτικοί αστυνομικοί)
 • Υπουργείο Παιδείας: 1.500 (μόνιμο διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ)
 • Υπουργείο Υγείας: 1.500 (γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό).
Είναι σαφές ότι ο πέλεκυς θα είναι βαρύς ειδικά για προσωπικό Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς μπαίνει στο στόχαστρο των περισσότερων υπουργείων. Το εν λόγω προσωπικό παραμένει αμφίβολο εάν, στον κύκλο κινητικότητας - μοριοδότησης που θα ακολουθήσει για την επανατοποθέτηση των διαθέσιμων υπαλλήλων σε άλλες θέσεις, θα συγκεντρώσει επαρκή μόρια ή αν, τελικά, θα βρεθεί εκτός Δημοσίου, όπως εκτιμούν παράγοντες που γνωρίζουν τη δομή του Δημοσίου.

Με πληροφορίες από «Καθημερινή»

δημοσίευσε ...