Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Σύνταξη χωρίς «haircut» στα 50 για 400.000 δημόσιους υπαλλήλους – Ποιοι τη δικαιούνται

Σύνταξη στα 50 και μάλιστα χωρίς να επηρεάζονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ποσού, ακόμη και αν αποχωρήσουν και μετά το 2015, κατοχυρώνουν περίπου 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες, αρκεί να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία ή και με 20ετία μέχρι τις 31-12-2010. Αλώβητοι από τις σαρωτικές αλλαγές στις συντάξεις θα βγουν από το 2015 οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η ρητή πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο Ν. 3865/10, άρθρο 6, παράγραφος 11 (ΦΕΚ 120Α/2010), σύμφωνα με την οποία «για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από τις αντικαθιστώμενες ή καταργούμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο στη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης».

Ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ
Λίγο καιρό αργότερα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 πολυσέλιδη ερμηνευτική εγκύκλιό του «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01 -01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες», σημειώνει μεταξύ άλλων:

«οι ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 3865/2010) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (με βάση τα ισχύοντα κατά περίπτωση) μέχρι την 31-12-2010, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότησή τους, όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού στης σύνταξής τους...

»Για τον/την υπάλληλο που θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ανωτέρω ημεροχρονολογία εξακολουθούν να ισχύουν, όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία (ακόμα και μετά την 1-1-2015, έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης) όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα κατά περίπτωση όρια ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που ίσχυαν, πριν το νέο ασφαλιστικό νόμο».

Προκειμένου «για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι επιπλέον “ειδικές” προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συνταξιοδότησή τους (30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών ή 30 έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους έχουν διορισθεί πριν ή μετά την 1-1-1983 αντίστοιχα) εξακολουθούν να ισχύουν για τα πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου) μέχρι την 31-12-2010 ενώ παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών παρέχεται η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, έχοντας κατά τον χρόνο της θεμελίωσης ανήλικο παιδί, να συνταξιοδοτούνται με το ίδιο ηλικιακό όριο που ισχύει και για τις γυναίκες υπαλλήλους μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Έτσι, και για τους άνδρες και για τις γυναίκες υπαλλήλους που συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία ή 25ετή ασφάλιση κατά περίπτωση το 2011 και κατά τον «κρίσιμο» αυτό χρόνο έχουν ανήλικο παιδί, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας τους, ενώ για όλους όσοι συμπλήρωσαν την ως άνω 25ετία το 2012, η καταβολή της σύνταξης θα είναι δυνατή με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Για εκείνους που θα συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2013 και μετά, σταματά πλέον η ευνοϊκότερη συνταξιοδοτική μεταχείριση των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων με ανήλικα παιδιά, σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους και ορίζεται το 65ο έτος της ηλικίας ως ενιαίο όριο για τη συνταξιοδότηση.

Ακόμη, για πρώτη φορά, τότε, στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίστηκε η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για κάθε παιδί. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί, σε 2 επιπλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε 2 έτη για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος.

Δημοσίευμα της apnet.gr
Με πληροφορίες από «Ελεύθερος Τύπος»

Ν. 3865/10 (ΦΕΚ 120Α/2010)
ΓΛΚ – Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54)

δημοσίευσε ...