Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Το ΣτΕ πάγωσε τις αποφάσεις για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση αναστολής που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κατά της εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας, με την οποία εξομοιώνονταν -επί τα χείρω- με τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου.
Όπως ανέφερε στην αίτησή της η ΟΙΕΛΕ, η εκτέλεση της εγκυκλίου θα έχει ως συνέπεια τις απολύσεις για οποιοδήποτε λόγο χωρίς αιτιολόγηση (ενώ η μέχρι τώρα νομοθεσία προέβλεπε απολύσεις για ρητά κατονομαζόμενους λόγους) με χαμηλότερες αποζημιώσεις και χωρίς έλεγχο νομιμότητας από το υπουργείο.

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με την 380/13 απόφασή της έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Ομοσπονδίας, κρίνοντας ότι η επικαλούμενη βλάβη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι δυσχερώς επανορθώσιμη και ιδιαίτερα σοβαρή και συντρέχει λόγος χορήγησης αναστολής μέχρι την εκδίκαση της κύριας προσφυγής, που θα συζητηθεί τον Νοέμβριο. Δέχτηκε επίσης ότι η βλάβη των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αφού με την κείμενη νομοθεσία είναι δυνατή η απόλυση για λόγους σχετιζόμενους με την επάρκεια των εκπαιδευτικών και τη βιωσιμότητα και καλή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων.


πηγή : avgi.gr

δημοσίευσε ...