Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Δήμος Πειραιά: 215 προσλήψεις προσωπικού 8μηνης διάρκειας στην ΚαθαριότηταΣε 215 προσλήψεις υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης καθαριότητας του Δήμου, προχωρά ο Δήμος Πειραιά

Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  20

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 30

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β” ΤΑΞΗΣ Δ” )      5

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Γ” ΤΑΞΗΣ Β” )      5

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Ι” ΤΑΞΗΣ Γ” )        5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         150

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά στην διεύθυνση : Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, απευθύνοντας την στο τμήμα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, γραφείο 12, υπόψη κας Χατζηνικολάου Αικατερίνη (τηλ. επικοινωνίας: 2132022249 - 50 - 56) από 30/08/2013 έως και 9/09/2013

Ολόκληρη απόφαση του δήμου Πειραιά για τις προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας ΕΔΩ


δημοσίευσε ...