Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Από τους Κ.Α.Π η μισθοδοσία των εργαζομένων στα Κ.Η.Φ.Η.

Δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών, 1-8-2013
 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη διατίθεται το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΚΗΦΗ ( Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και των ΚΔΗΦ ( Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ).
Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού των Κέντρων από 01.08 2013 έως 31.10.2013 και θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Στα 68 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια εξυπηρετούνται περίπου 1.520 ηλικιωμένοι και απασχολούνται 270 εργαζόμενοι.
Στα 43 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας εξυπηρετούνται πάνω από 1.000 άτομα και απασχολούνται 450 εργαζόμενοι.

Στα ΚΗΦΗ παρέχονται υπηρεσίες όπως νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή, δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.

Η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού των ΚΗΦΗ και των ΚΔΗΦ ρυθμίστηκε με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

δημοσίευσε ...